Prawo do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Edwa Artykuły
Zegarmistrzowskie i Jubilerskie Waldemar Lewek, ul. Sikorskiego 12, 66-400 Gorzów Wlkp , tel. 957200115 ,
e-mail:sklep@zegarki-edwa.pl ,o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakikolwiek inne jednoznaczne
oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.zegarki-edwa.pl .
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku ( np. pocztą elektroniczną ).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania rzeczy.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie , a w każdym razie nie póżniej niż 14 dni od dnia,
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres : Edwa Artykuły Zegarmistrzowskie
i Jubilerskie Waldemar Lewek  ul. Sikorskiego 12, 66-400 Gorzów Wlkp.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.